Veranderingen op de Balans

Nu zullen we een aantal feiten bespreken die leiden tot veranderingen op de balans. We stellen telkens een nieuwe balans op zodat je daar vanzelf handigheid in krijgt. Ook zullen we de winst-en-verliesrekening (soms nog resultatenrekening genoemd) aan de orde. Een winst-en-verliesrekening wordt gebruikt om een gedetailleerd overzicht op te stellen met betrekking tot de kosten en opbrengsten over een bepaalde periode. Een goede boekhouder weet hoe belangrijk dit is.

De Beginbalans

Wanneer in een onderneming in Rotterdam door de boekhouder een balans is samengesteld, zal zodra er zich een financieel feit voordoet, deze balans veranderen. Wij zullen je met een aantal van deze wijzigingen kennis laten maken.

Proefbalans- en Saldibalans

Het doel van het opstellen van grootboekrekeningen is dat we op elk willekeurig moment een overzicht kunnen krijgen van bezittingen, een schuld, het eigen vermogen, een opbrengst of een kostensoort. Wanneer we een volledig overzicht van alle bezittingen en schulden, resultaten en het eigen vermogen willen hebben, stellen we vanaf de grootboekrekeningen een balans op. Dit doen we in de regel aan het einde van een periode.

Proefbalans

 

Eerst gaan we de proefbalans opstellen. Dit is een overzicht, waarbij we alle grootboekrekeningen met de daarbij behorende bedragen onder elkaar plaatsen. De derde rekening op de proefbalans is de rekening Goederen.

Evenwicht

Op de proefbalans is de totaaltelling van de debetkant gelijk aan de totaaltelling van de creditkant. Dat kan ook niet anders. Uitgangspunt voor de boekhouding is de balans en die is in evenwicht. Deze balans wordt via het journaal overgenomen op de grootboekrekening. Op deze grootboekrekeningen komen, eveneens via het journaal, alle financiële feiten terecht. De journaalposten die hiertoe aanleiding geven, zijn stuk voor stuk in evenwicht en dus moeten de totalen van de debetkant en de creditkant van de grootboekrekeningen ook met elkaar in evenwicht zijn. De telling van de proefbalans is gelijk aan de telling van het journaal.

Saldibalans

Nu is de gegeven proefbalans nog niet heel erg overzichtelijk. Om daar wat meer lijn in te krijgen stellen we de saldibalans samen. Het woord saldibalans zegt eigenlijk wel genoeg. We gaan per rekening het saldo bepalen. Is de debetkant groter dan de creditkant (debetsaldo), dan plaatsen we het verschil aan de debetkant van de saldibalans (bijvoorbeeld Kas). Is de creditkant groter dan de debetkant (creditsaldo) dan plaatsen we het verschil aan de creditkant van de saldibalans. Omdat de proefbalans in evenwicht is, is natuurlijk ook de saldibalans in evenwicht. Deze saldibalans plaatsen we naast de proefbalans.

Het beste administratiekantoor in Rotterdam helpt alle ondernemers die hun boekhouding niet zelf willen doen. Niet iedereen heeft er tijd voor en als u er het geld voor over hebt is het de moeite meer dan waard!

 

 

 

De Balans

Administratie, Informatieverstrekking en Boekhouding

De begrippen administratie en boekhouding worden in het alledaags taalgebruik vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn ze niet aan elkaar gelijk. Met administratties hebben we allemaal bijna dagelijks te maken. Onze agenda is bijvoorbeeld een soort administratie, waarin we onze afspraken bijhouden. De verjaardagskalender is een ander voorbeeld van een administratie. Hetzelfde geldt voor een telefoonlijst, de cd-foongids en de ranglijsten van de voetbalcompetitie.

Kenmerkend voor al deze administraties is het:

  • Verzamelen van gegevens
  • Vastleggen van gegevens
  • Verwerken van gegevens, met als doel:
  • Verstrekken van informatie

Een boekhouding is een bijzondere vorm van een administratie.

De boekhouding is die vorm van administratie waarbij de financiele gegevens voor een persoon of instelling worden vastgesteld. We zullen ons vooral bezighouden met de boekhouding van ondernemingen. Ondernemingen zijn bedrijven die naar winst streven.

 

Je Eigen Boekhouding Doen

Met je eigen onderneming zou je de keuze kunnen maken om je boekhouding zelf te doen. Maar je kunt het natuurlijk ook uitbesteden. Als je het zelf gaat doen moet je wel weten hoe dat precies in zijn werk gaat. Gelukkig kun je online op verschillende plekken leren hoe je je administratie moet doen. Boekhouden kan eigenlijk iedereen doen maar je moet niet alleen veel doorzettingsvermogen hebben, maar ook basis kennis van wiskunde.

Maar natuurlijk ook veel vrije tijd. Daarom is het handig als je weet wat bv btw, debiteuren en crediteuren inhouden.

Dus je bespaart kosten als je je eigen boekhouding doet maar in plaats daarvan lever je veel vrije tijd in en moet je heel precies te werk kunnen gaan.